wz
Sportovní třídy

Od roku 1993 probíhá sportovní příprava v areálu TJ Union Plzeň u Plazy ve sportovní hale a v tanečním sálu pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérek.

Sportovní třídy působí na 1.ZŠ v Plzni od roku 1999. Gymnastické sportovní třídy jsou zaměřené na estetickou skupinovou gymnastiku a na moderní gymnastiku. Vedoucí trenérkou sportovních tříd je Libuše Paulová.

Jarní soutěžní období - Závodnice sportovních tříd se připravují na závody jednotlivkyň a na závody v estetické skupinové gymnastice.

Podmínky zařazení do přípravy pro základní program moderní gymnastiky:
 1. Docházka na trénink 3x týdně v délce 1,5 hod.
 2. Pokud se závodnice kvalifikuje na oblastní přebor Plzeňského a Karlovarského kraje, eventuálně mistrovství ČR, je povinna se zúčastnit této mistrovské soutěže a v případě neúčasti musí být omluva podložena lékařským vysvědčením.

Podmínky zařazení do přípravy pro kombinovaný program moderní gymnastiky:
 1. Splnění požadované výkonnosti - účast v předchozím roce na oblastním přeboru v kombinovaném programu, nebo medailové umístění v oblastním přeboru základního programu.
 2. Docházka na trénink 4x týdně v délce minimálně 2 hodiny.
 3. Účast na zimním soustředění o jarních prázdninách.
 4. Pokud se závodnice kvalifikuje na oblastní přebor Plzeňského a Karlovarského kraje, eventuálně mistrovství ČR, je povinna se zúčastnit této mistrovské soutěže a v případě neúčasti musí být omluva podložena lékařským vysvědčením.

Podmínky zařazení do přípravy pro estetickou skupinovou gymnastiku:
 1. Tréninkovou skupinu tvoří 8-9 závodnic, které prošly výběrovým řízením.
 2. Docházka na trénink 4x týdně v délce minimálně 2 hodiny.
 3. Účast na zimním soustředění o jarních prázdninách.
 4. Pokud se tým přihlásí na Mistrovství ČR, musí být nepřítomnost doložena lékařským vysvědčením.

Podzimní soutěžní období - Závodnice se připravují na soutěže společných skladeb moderní gymnastiky.

Podmínky zařazení do přípravy:
 1. Tréninkovou skupinu tvoří 5 – 7 závodnic, které prošly výběrovým řízením a tato skupina je stanovena na konci června pro následné závodního období.
 2. Povinná účast na letním výcvikovém táboře.
 3. Docházka na trénink 4x týdně v délce minimálně 2 hodiny.
 4. Pokud se závodnice kvalifikuje na oblastní přebor Plzeňského a Karlovarského kraje, eventuálně mistrovství ČR, je povinna se zúčastnit této mistrovské soutěže a v případě neúčasti musí být omluva podložena lékařským vysvědčením.

Podmínky získání příspěvku na přípravu:
 1. Na příspěvek školy na jednu tréninkovou jednotku týdně (1,5 hod) mají závodnice přihlášené do gymnastické sportovní třídy, které si řádně plní tréninkové povinnosti.
 2. Na státní příspěvek (příspěvek nadace sportující mládeže) na soustředění a účast na závodech má nárok závodnice za předpokladu řádného plnění přípravy na start v mistrovské soutěži v daném období.
  !!!Při nesplnění podmínky získání příspěvku na dané závodní období, musí být příspěvek vrácen v plné výši.
 3. Smluvní závodnice klubu, které si plně plní své povinnosti mají nárok na vyšší příspěvek, jehož výše a čerpání jsou uvedené ve smlouvě.
bottom_line